Om Finnsnes i Fest

Finnsnes I Fest (FIF) ble første gang arrangert i 1979 og har vært avholdt i månedskiftet Juli og August.

Festivalen er oppstått som et samarbeid mellom kultur og næringsliv og har vært drevet frem av lokalpatrioter og idealister i alle år. Programmet har vært en mix av lokal-  og ”importert” kultur i alle sjangre .

Folkefesten er for alle aldersgrupper og har som mål å ha program for enhver smak. Musikk, teater, kunst og aktiviteter fra morgen til kveld har skapt en festival som med rette kan kalles en folkefest i Troms.

Finnsnes i Fest er driftet av en stiftelse og har eget programutvalg som fra år til år består av ulike kulturpersoner og idealister.

Stiftelsen har også en vinterfestival som heter Arctic Weekend (AW). Denne blir arrangert i vinterferieuka til skolene. Arctic Weekend er en arvtager etter festivalen Blått Lys og Midt Troms Vinterfestival og ble arrangert første gang i 2006.
Festivalen starter på en onsdag og avslutter Søndag. Programmet er spekket med kunst, kultur og aktiviteter og er en arena for lokalt kulturliv.

Vi ønsker å takke alle våre fantastiske samarbeidspartnere under festuka i 2017!
Hovedsamarbeidspartnere:
Generalsponsorer:
Sponsorer:
Søttespiller FIF:
Senjastua, Finnsnes Rør og Elektro, Solblomsten AS, Frende forsikring, Svendsen Rør, Salmar Nord, Gardia, Frende Forsikring, Wongs Restaurant, Troms Salgssentral